Jesteśmy jedyną polską firmą zajmującą się probiotykami dla ludzi należącą do International Probiotics Association.

KOSZYK (0)

FAQ

Komponenty wysokiej jakości są obarczone wyższą ceną. Dodatkowo najwyższej jakości, oczyszczony wsad bakteryjny składający się, w zależności od produktu z dwóch (Lactobacillus plantarum AMT14 i Bifidobacterium animalis AMT30 – w przypadku PROteinBIOTIC i Biotic Pro) lub trzech szczepów (Lactobacillus plantarum AMT14, Lactobaccillus plantarum AMT4 i Bifidobacterium animalis AMT30 – w składzie MycoBiotic) jest produkowany w warunkach farmaceutycznych. Wszystko razem powoduje, że cena produktu może wydawać się wysoka, jednakże klient otrzymuje w zamian suplement o najwyższej, ściśle kontrolowanej jakości.

Duża ilość szczepów bakterii nie zawsze jest korzystna i uzasadniona. W przypadku bakterii probiotycznych duża różnorodność nie zawsze równa się lepszy efekt prozdrowotny. Pomimo olbrzymiej naturalnej różnorodności mikroorganizmów jaka występuje w przewodzie pokarmowym, szacuje się że u osób zdrowych dominuje około 4 gatunków bakterii z rodzajów Bifidobacterium sp.
i Lactobacillus sp.. Oczywiście nie oznacza to, że każdy z nas posiada w swoich jelitach te same 4 gatunki bakterii z rodzajów Lactobacillus sp. i Bifidobacterium sp., ponieważ istnieje tak zwana zmienność osobnicza. W praktyce oznacza to, że od poszczególnych osób izolujemy różne gatunki bakterii należące do rodzajów Lactobacillus sp. i Bifidobacterium sp. Także ważniejsze jest dobranie tak przedstawicieli tych bakterii aby ich właściwości były pożądane, a nie ich ilość. Musimy pamiętać, że właściwości danej bakterii nie są zależne od ich gatunku a od ich szczepu, to oznacza że Lactobacillus plantarum A i Lactobacillus plantarum B, pomimo iż oba są Lactobacillus’ami plantarum, mogą mieć całkowicie odmienne właściwości.
Podczas opracowywania składu PROteinBIOTIC, MycoBiotic i Biotic Pro skupiono się głównie na pożądanych właściwościach szczepów, m.in. wysoka odporność na niekorzystne warunki (kwas żołądkowy i sole żółciowe), łatwość zasiedlania i duża aktywność antypatogenowa. Następnie przebadano aktywność antagonistyczną szczepów które spełniły powyższe oczekiwania wobec siebie – okazało się, że część lactobacillusów wykazuje antagonizm wobec bifidobacterii i hamuje ich wzrost, czyli całkowicie eliminuje ich aktywność. W związku z powyższym wybrano takie szczepy, które wykazują synergię i nie konkurują same ze sobą.
W niektórych produktach dostępnych na rynku dobór szczepów wydaje się bazować na ilości a nie jakości. Dodatkowo zdarza się, że ilości deklarowane bakterii względem rzeczywistych ilości rozbiegają się nawet 100 krotnie.

Skróty AMT4, AMT 14 i AMT 30 są nazwami własnymi wybranych szczepów, nadanymi przez wynalazcę szczepów. W praktyce oznacza to, że szczepy Lactobacillus plantarum AMT 14, Lactobacillus plantarum AMT 4 i Bifidobacterium animalis AMT 30 są bakteriami unikatowymi, których nie znajdziemy w żadnym innym produkcie.
W dostępnych produktach występują te same gatunki bakterii z rodzajów Lactobacillus i Bifidobacterium np. Lactobacillus plantarum 299v, Bifidobacterium animalis BB-12. Wymienione szczepy bakterii nie są tożsame z bakteriami Lactobacillus plantarum AMT 14, Lactobacillus plantarum AMT 4 i Bifidobacterium animalis AMT 30. Właściwości bakterii przypisane są do szczepu, a nie do gatunku bakterii! Szczepy Lactobacillus plantarum AMT 14, Lactobacillus plantarum AMT 4 i Bifidobacterium animalis AMT 30 posiadają właściwości hamujące namnażanie się m.in. wobec Escherichia coli O157:H7 i Staphylococcus aureus (Gronkowiec złocisty). Tych unikatowych właściwości szczepów Lactobacillus plantarum AMT 14, Lactobacillus plantarum AMT 4 i Bifidobacterium animalis AMT 30 nie można przenosić na inne szczepy z gatunków Lactobacillus plantarum i Bifidobacterium animalis.

Temperatura 2-8°C gwarantuje trwałość i przeżywalność szczepów bakteryjnych. Nawet jeśli wielu dystrybutorów nie zaleca przechowywania w lodówce produktów zawierających bakterie kwasu mlekowego, należy się liczyć z tym, że niezależnie od zastosowanej technologii produkcji suplementu ilość żywych bakterii będzie spadać.

Bakterie zawarte w PROteinBIOTIC wytwarzają β-D-galaktozydazę, która wspomaga organizm w trawieniu laktozy u osób nietolerujących cukru mlekowego (laktoza). W związku z tym u osób z nietolerancją laktozy, aby nie pojawiły się objawy nietolerancji należy stopniowo zwiększać dawkowanie, czyli zaczynać od połowy porcji. W ten sposób umożliwiamy zasiedlenie bakteriami zmniejszając efekt nietolerancji laktozy.

Tak, zażywanie PROteinBIOTIC spowoduje lepsze przyswajanie innych składników przyjmowanych suplementów, m.in. wskutek obniżenia pH treści jelit.
Zamiennie, można stosować MycoBiotc lub Biotic Pro – w przypadkach, gdy dodatkowa podaż białka nie jest wskazana.

Zależy od osobistych preferencji i nie wpływa na skuteczność stosowania preparatów naszych preparatów.
Z praktycznego punktu widzenia zasadne wydaje się przyjęcie porcji MycoBiotic, Biotic Pro lub PROteinBIOTIC rano na czczo.

Tak, szczepy bakteryjne zastosowane w produktach Nature Science przeżywają w niskim pH soku żołądkowego. Jeżeli chodzi o efekt “strawienia” bakterii w żołądku i ich możliwość przejścia w formie aktywnej do jelit to wszystko zależy od właściwości danego szczepu i jego odporności na kwas żołądkowy i sole żółciowe – przeprowadzaliśmy odpowiednie testy i zarówno niskie pH w żołądku jak i sole żółciowe nie dezaktywują naszych bakterii – potwierdzone jest to badaniami Polskiej Akademii Nauk.

Bakterie zawarte w naszych produktach nie wymagają specjalistycznych kapsułek, ponieważ przeżywają w niskim pH żołądka i solach żółciowych.

Zastosowanie substancji smakowych wiąże się z wprowadzeniem do produktu substancji chemicznych, co może skutkować pojawieniem się alergii pokarmowej. Ponadto dodawanie takich substancji jest sprzeczne z nasza filozofią wykorzystywania w pełni naturalnych składników.

Nie powinno się przerywać stosowania naszych produktów podczas antybiotykoterapii pod warunkiem, że nie ma konfliktu między optymalnym pH działania antybiotyku a obniżonym pod wpływem probiotyku pH treści jelit. Jeśli jest - należy przyjmować probiotyki w określonym przez lekarza lub farmaceutę określonym odstępie czasowym po dawce antybiotyku.

Bakterie probiotyczne po podaniu powinny skolonizować jelito i namnażać się. Natomiast jeśli będziemy dostarczać bakterii probiotycznych w sposób ciągły stracą one „potrzebę” namnażania się.

Nie rekomendujemy ciągłego podawania naszych preparatów. Zalecamy stosowanie 5-7 dni przerwy co 4-8 tygodni.

Białko w PROteinBIOTIC jest niezbędne z wielu powodów, ale najważniejszy jest fakt, iż składniki koncentratu białkowego stanowią pierwsze źródło pokarmu dla szczepów bakteryjnych zawartych w produkcie. To gwarantuje szybką aktywację bakterii i ich proliferację. Dodatkowo w trakcie procesów przemiany materii bakterii białka są wstępnie nadtrawiane, a to skutkuje rozbiciem łańcuchów białkowych na krótsze elementy. Dzięki temu podczas stosowania PROteinBIOTIC nie obserwujemy wzdęć ani przykrych zapachów, a efekt trawienny zbliżony jest do przyswajania wysokiej klasy aminokwasów rozgałęzionych – czego efektem jest szybsza regeneracja potreningowa.

0

Your Cart