Jesteśmy jedyną polską firmą zajmującą się probiotykami dla ludzi należącą do International Probiotics Association.

KOSZYK (0)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nature Science sp. z o.o.​ z siedzibą w Olsztynie przy ul, Armii Krajowej 3/160, ​NIP: 7393909106.

 

2) Adresem kontaktowym w sprawach ochrony danych osobowych jest: biuro@naturescience.eu.

 

3) Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

● Imię i nazwisko
● adres
● adres e-mail
● numer telefonu
● nazwa firmy

 

4) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Marty Baczewskiej, z którym można kontaktować się w celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszej klauzuli, przez e-mail: marta.baczewska@naturescience.eu lub telefonicznie. 539995459.

 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez firmę drogą elektroniczną odpowiedzi na zapytania dotyczące oferowanych przez nas usług/produktów oraz w celu realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody w przypadku formularzy oraz w przypadku wykonania umowy – realizacji złożonego zamówienia – na podstawie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c).

 

7) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora i zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi wyłącznie w związku z realizacją naszych celów, np. usługi hostingowe, księgowe, płatności elektronicznych, dostawcze.

 

8) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas trwania umowy, a także przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży. Dane osobowe przetwarzane w celu komunikacji będą przetwarzane do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 

9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

10) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

11) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymywania informacji zwrotnej na zapytania ofertowe lub niemożność realizacji umowy.

 

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

0

Your Cart